Etimologija prezimena i zanimljivosti prezimena/ riječi Maškarin
Onomastika, Semantika, Sociolingvistika, Antroponomija

Prezime se spominje u knjigama mjesnih župa Mundanije i Kampor na otoku Rabu tek polovicom 18.stoljeća, kao Mascarin i varijanta Mascarinich. S obzirom na duljinu i kontinuitet drugih obitelji sa zapisima unatrag 5-6 stoljeća, Mascarini na Rabu se u knjigama se pojavljuju kasno ( 18 st.).

Etimološki : maškara (imamo potvrdu riječi iz 17. stoljeća) pored maskar, maškar (u djelima Marina Držića) i s prijelazom -šk u -čk pa tako imamo i verziju 'mačkara' znače - 1. obrazina, 2. čovjek koji je nosi, krabonosica, 3. šala, poruga.
Pridjevi su maskaran, maškarast, maskarljiv (šaljiv), maškaran. Denominali su maskarati se, maškarati se, podmaškarati se, maskariti (se), namaškariti, maskarivati se, a znače - činiti se maškarom. Na jugu Dalmacije dobiva značenje - šaliti se, porugati, a u Bosni,  namačkariti se kaže se za osobu koja se ružno odjenula, protiv adeta. I u nas smiješno obučenu ženu pogrdno zovu - maškara. Kod naših starih pisaca maskara znači šala.

Dakle, uzimajući u obzir najbliže moguće sličnosti, možemo dalje pretpostaviti da je korijen talijanski ( Maškarini kao čakavska varijanta talijanskog prezimena), gdje susrećemo oblike MASCARINI MASCARONI MASCHERONI. Ova prezimena su i u Italiji rijetka; posebno Mascarini koje se nađe samo u okolici Lecca i u Bergamu, Mascaroni se pojavljuje kao varijanta u zapisima u Milanu 1700., dok je oblik Mascheroni koncentriran u istočnoj Lombardiji. Ova prezimena su izvedenice srednjevjekovnih obitelji, a sama riječ može imati korijen u mascherone ( lice s ožiljkom, obrazina ) ili maschera ( maska).

Najstariji zapisi su oni o Antoniju de Mascheronibus fu Bono, iz Olma godine 1070, Filippu Mascarus iz Bonomo godine 734. i Pasinu de Mascaris iz 735.godine. Svakako "najslavniji" zapis je o matematičaru iz 1700 Lorenzu Mascheroniju koji se sa 17 god. zaredio za svećenika, a 1786 postao je profesor algebre i geometrije na sveučilištu u Paviji, izračunao je Eulerov integral na 32 decimalna mjesta, a bavio se i statistikom. Dante Alighieri, u pjesmi 32° Pakla navodi jednog Sassuolo Mascheronija:

"Jedne su krvi, al' u svoj Kainda tražiš,
više od svih drugih zvani,
da ih sad ova hladetina kini;
pa i onog mom odjednom rani
prsa i sjenu zli Artusov bod,
i od Focaccie, i tog, što mi brani
glavom, da vidim dalje kudagod,
i što se Sassol Mascheroni zvao;
jesi l' Toskanac, znat ćeš njegov rod."

( Sassol Mascheroni, rodom iz Firenze, imao je bogata strica koji je imao sina jedinca. Da bi se dočepao nasljedstva odmamio je dječaka izvan grada i ubio ga.
Kad je zločinsvo otkriveno, stavili su ga u bačvu s čavlima i valjali po gradu, a onda mu je odsječena glava.)

Ime susrećemo i u Francuskoj, gdje je došlo najvjerojatnije iz Italije, a varijacije su: Mascarenc, Mascareng. Spominje se i neki markiz de Mascarini koji je imao svoj dvorac krajem 17 st. , pa onda brod Mascarin ( 18 st.) kojim se osvajalo Novi Zeland, gdje je kapetan du Fresne prve vrhove koje je ugledao nazvao 'Le Pic Mascarin' ne znajući da ih je kapetan Captain James Cook već nazvao Mount Egmont.. Na otoku Reunion u francuskoj Polineziji spominje se Botanički konzervatorij de Mascarin ( 19 ct.) dok na Arhipelagu Galapagos postoje mali otočići nazvani Mascarena (pripisuje se Ibáńez 1690), Mascarenas ( Sayer 1775) i Mascarin ( pripisuje se Villeforteu ca. 1700 god.) a bolje su poznati kao San Cristóbal. U detektivskim romanima 19 st. ( The Champdoce Mystery by Emile Gaboriau) Mascarin je jedan od likova ( negativac)..

Maska je zapravo internacionalna riječ pa tako imamo - franc. masque (obrazina, čuvida), na Balkanu je turcizam (masquara): rumunjski mascara, bugarski i albanski maskara, cincarski mascara, novogrčki maskaras... Izvor je arapski - mashara, makar sama riječ se nalazi i u indoevropskom jezičnom fundusu jer se u Budizmu ( Suttas 296-393) i Jainizmu spominje Maskarin Gosaliputra ( njegovi sljedbenici Ajivikas), suvremenik Buddhe  gdje Maskarin kao pridjev pandita filozofa znači "onaj koji nosi bambusov štap" ( maskara), izvedena sljedba se naziva Maskarins, ( Škola lutalaca, orijentacija fatalistički determinizam)

Danas prezimena MASCARIN, MAŠKARIN, MASCARIN, MASCHERIN, MASCHARINI i varijacije MASCARELL, MASCARELLI, MASCHERELLI, MASCARELLO, MASCAREN, MASCARENAS, MASCARENE, MASCARENHAS, MASCARENO, MASCARI, MASCARICH nalazimo u Hrvatskoj ( Kvarner; Lošinj, Rab, Rijeka), Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Rusiji, Češkoj, Argentini, Brazilu, Americi, Canadi.

  Ukoliko imate još kakovih zanimljivosti vezano uz značenje riječi, obavijest, priču ili kakovu legendu molim pišite mi i rado ću dodati na ovu stranicu, uz razmjenu linka: Kristina Maškarin 2004 .
 

HOME RABINFO ATELIERK

Powered by WebRing.